Tác giả: Hoa Nhật Phi | Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Trọng sinh | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 80325 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Thương Lan Chỉ Qua | Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 78329 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Võ Anh Thơ | Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Truyện Việt Nam | Đánh giá: 9.3/10 điểm từ 66662 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Tuyết Lạc Thính Phong | Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại | Đánh giá: 9.0/10 điểm từ 66272 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Tiểu Ngọc Hồ | Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh | Đánh giá: 9.1/10 điểm từ 97255 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Vân Cập | Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 79256 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Chi Chi | Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại | Đánh giá: 9.7/10 điểm từ 82644 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Tụ Đường | Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trinh Thám | Đánh giá; 9.3/10 điểm từ 93485 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Hàn Vũ Ký | Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại | Đánh giá: 9.7/10 điểm từ 94875 lượt nghe | trạng thái: full ...

Tác giả: La Thanh Mai | Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại | Đánh giá: 9.6/10 điểm từ 91841 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Vũ Nham | Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại | Đánh giá: 8,9 trên 10 điểm từ 48970 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Phượng Ca | Thể loại: Kiếm hiệp, Đông Phương, Cổ Đại | Đánh giá: 8.7/10 điểm từ 39624 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Thể loại: Ngôn tình, Cổ Đại, Xuyên Không | Đánh giá: 8.5/10 điểm từ 29431 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Vong Ngữ | Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ đại, Tiên Hiệp | Đánh giá: 9.0/10 điểm từ 38876 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Cổ Long | Thể loại: Kiếm hiệp, Cổ đại | Đánh giá: 8,9 trên 10 điểm từ 41288 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Cổ Long | Thể loại: Tiên hiệp, Kiếm hiệp, Cổ đại | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 24421 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Quỳnh Dao | Thể loại: Ngôn tình, Tiểu thuyết, Cổ đại | Đánh giá: 8,6 trên 10 điểm từ 36112 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Cống Trà | Thể loại: Ngôn tình, Cổ Đại, Nữ cường | Đánh giá: 8.6/10 điểm từ 35418 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Đinh Mặc | Thể loại: Ngôn tình, Cổ Đại | Đánh giá: 8.8/10 điểm từ 45418 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Hạ Vũ | Thể loại: Ngôn tình, Cổ Đại | Đánh giá: 8.6/10 điểm từ 36438 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Cổ Long | Thể loại: Kiếm hiệp, Cổ đại | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 86543 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Vệ Sơ Lãng | Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 99743 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương | Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 67743 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Liễu Doanh | Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 98743 lượt nghe | Trạng thái: full ...

error: